ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานประกวดการแต่งกลอน “เชิดชูครูครูดีในดวงใจ”

  • PDF

    ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานประกวดการแต่งกลอน “เชิดชูครูครูดีในดวงใจ” โดยขอรับแบบฟอร์มสมัครการประกวดได้ ณ ห้องสโมสรนักศึกษา (ตึกเหลือง) อาจารย์สุชาติ สุวรรณเบญจางค์ โทร 085-8707640   สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 14:15 น.

You are here ข่าวสำหรับนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานประกวดการแต่งกลอน “เชิดชูครูครูดีในดวงใจ”
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549