มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51

  • PDF

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 5- 7 กุมภาพันธ์ 2556 รับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับผลงานวิจัยภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 (ค่าลงทะเบียนเสนอผลงาน เรื่องละ 1,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 1,000 บาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-9428166-7

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 10:20 น.

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549