ราชมงคลล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนชนิด ๔ ใบพัด Quad rotor รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ

  • PDF

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมและแข่งขัน โครงการพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนชนิด ๔ ใบพัด ระดับภาคเหนือ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

            รองอธิการบดี กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวจัดโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ และสร้างสรรค์ ส่งเสริมการบินบันทึกภาพทางอากาศ โดยโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมการแข่งขันระดับภูมิภาค รวม ๕ ภาค จำนวน ๖ สนาม และสนามชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ ๑ สนาม รวมทั้งสิ้น ๗ สนาม

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภินันทน์  จิตรเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเสริมว่า นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ แล้ว ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ทางสถานีไทยพีบีเอส จะดำเนินการบันทึกเทปเพื่อออกอากาศ

          สำหรับสถานที่จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ภาคตะวันออก ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทุกภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเมืองทองธานี

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ได้ที่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โทรศัพท์ ๐๒-๘๐๙-๒๙๐๐, ๐๘๖-๓๓๗-๒๐๔๒และขอเชิญทุกท่านร่วมชมการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนชนิด ๔ ใบพัด ระดับภาคเหนือ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตามวันดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันทน์ จิตรเจริญ กล่าวปิดท้าย

untitled4images2images3images5

images6images8images9images10untitled1untitled2untitled3untitled6untitled6

  แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2013 เวลา 11:13 น.

You are here ข่าวเด่น ราชมงคลล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนชนิด ๔ ใบพัด Quad rotor รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549