มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2556

  • PDF

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2556   เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยผู้ที่สนใจ  จำนวน 10 โครงการ แต่ละโครงการมีค่าลงทะเบียน 1,500-7,000 บาท  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kapi.ku.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทร์เพ็ญ  กรอบทอง  โทรศัพท์  02-942-8600-3 ต่อ 207  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มีนาคม 2013 เวลา 14:47 น.

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2556
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549