ข่าวเด่นวันนี้

ราชมงคลลำปางร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา

News image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา ในโอกาสตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ...

สโมสรนักศึกษาจับมือสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน 57 พาน้องไหว้พระธาตุพร้อมมอบรุ่น แ

News image

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ...

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เตรียมพร้อมก้าวสู่ AEC

News image

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ...

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการบรรยายธรรมะ โดยพระอาจารย์สุรเดช รตนเมธี ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์จังหวัดลำ

News image

                      เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...

ราชมงคลลำปางร่วมต้อนรับที่ปรึกษามูลนิธิรากแก้ว ในโอกาสเยี่ยมชมพร้อมติดตามการดำเนินงานทีมรากแก้วของมห

News image

ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคุณพีรวัศ กี่ศิริ ที่ปรึกษามูลนิธิรากแก้ว ในโอกาสเยี่ยมชมพร้อมติดตามการดำเนินงานและทำกิจกรรม ...

ราชมงคลลำปางร่วมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

News image

ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอส่งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอส่งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ  ซึ่งอาจส่งผลให้มีผู้ป่วย และเสียชีวิตในอัตราที่เพิ่มขึ้น และในบางโรคยังไม่มีวัคซีนรักษา  ...

มหาวิทยาลัยอีสาน นครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์งานวิชาการศิลปนิพนธ์และปริญญานิพนธ์ คณะศิลปกรรมและออกแบ

มหาวิทยาลัยอีสาน  นครราชสีมา  ขอประชาสัมพันธ์งานวิชาการศิลปนิพนธ์และปริญญานิพนธ์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2556 “ราชศิลป์ 4” ...

กรมสรรพากร กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ RD Camp Season 7

กรมสรรพากร  กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ  RD Camp Season 7  โดยออกแบบลายเสื้อยืด ...

บริษัทพีเพิลมีเดีย จำกัด ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวยเชียงใหม่ 2014

บริษัทพีเพิลมีเดีย จำกัด ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวยเชียงใหม่ 2014 เพื่อมอบโอกาสในการเป็นผู้ประกอบใหม่  โดยมีกำหนดการจะจัดงานในวันที่  29-31  สิงหาคม  ...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยองค์กร  IM  ปี 2557 ครั้งที่ 4 ...

สำนักงานบริการลูกค้า กสท.ลำปาง ได้จัดโปรโมชันพิเศษ แจก SIM ฟรี

สำนักงานบริการลูกค้า กสท.ลำปาง ได้จัดโปรโมชันพิเศษ แจก SIM ฟรี และสามารถใช้บริการ Internet ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ล้านนา ลำปาง จัดอบรม SMARTTECH เพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และบุคลากร ใช้เวลาอบรม ๓ วัน

  • PDF

IMG_5750_resize

            เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการอบรมระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม สื่อการเรียนการสอน SMARTTECH เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวม ๓ วัน

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำทางการศึกษา วิชาชีพ งานวิจัยและบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติได้อย่างสมดุลยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายและผลผลิตของบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (Hands-on) เป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ (Professional) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานสร้างความรู้แก่คณาจารย์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

                พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตในการก้าวสู่ประชาคมอาเซีย ต้องใช้เครื่องมือและฝึกทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและการค้าเสรีของภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวปิดท้าย

IMG_5744_resize

IMG_5745_resize

IMG_5747_resize

IMG_5748_resize

IMG_5749_resize

IMG_5751_resize

IMG_5755_resize

IMG_5756_resize

IMG_5757_resize

IMG_5758_resize

IMG_5760_resize

IMG_5761_resize

IMG_5762_resize

IMG_5764_resize

IMG_5775_resize

IMG_5776_resize

IMG_5777_resize

IMG_5778_resize

IMG_5779_resize

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549