ข่าวเด่นวันนี้

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีแสดงความยินดี แก่บัณฑิตใหม่ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปร

News image

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) แจ้งว่า วันศุกร์ที่ ...

ร่วมให้กำลังใจกีฬาเรือพาย (ทีมชาติ) มทร.ล้านนา ลำปาง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ ประเทศสิ

News image

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันไชย ...

รวมพลคนข่าว มทร.ล้านนา ๖ เขตพื้นที่เปิดโลกทัศน์คนข่าวราชมงคล สู่การพัฒนาบ้านหลังที่สองของพวกเรา

News image

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นำทีมนักประชาสัมพันธ์ ...

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอขอบคุณบริษัท หน่วยงาน ห้างร้าน ที่ร่วมติดตั้งป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำ

News image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดจัดงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ...

“สวย ใส มั่นใจสู่อาชีพ” สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่งานอาชีพ

News image

อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ...

ยิ่งใหญ่ อลังการ กับโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมต่างชาติ ศรีลังกา บัลแกเรีย และ

News image

อาจารย์นิตยา เอกบาง หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ศูนย์วัฒนธรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมต่างชาติ ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือชมรมนักศึกษาในสังกัด

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือชมรมนักศึกษาในสังกัด  สมัครลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ...

ศาลากลางจังหวัดลำปางขอประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของ

ศาลากลางจังหวัดลำปางขอประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของ เพื่อใช้เป็นรางวัลในร้านมัจฉากาชาด  ในวันรวมน้ำใจสู่กาชาดลำปาง  ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 3 ธันวาคม 2557  เวลา ...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี แห่งการก่อตั้ง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี  แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ด้วยการจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา ...

โรงพยาบาลลานนา ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย ไวรัส RSV

โรงพยาบาลลานนา ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย ไวรัส RSV ภัยร้ายคุกคามเด็ก  เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันตัวเองและลุกหลานให้ห่างไกลจากไวรัส RSV สามารถดาวน์โหลดได้จาก ...

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 กำหนดจัดโครงการเยาวชนลูกเสือ เนตรนารี ร่วมใจด้านภัยหนา

ศูนย์เสมารักษ์  ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 กำหนดจัดโครงการเยาวชนลูกเสือ เนตรนารี  ร่วมใจด้านภัยหนาว  ประจำปี  2557  ...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”  ประจำปี  2558  ในระดับมัธยมศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา  ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ล้านนา ลำปาง จัดอบรม SMARTTECH เพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และบุคลากร ใช้เวลาอบรม ๓ วัน

  • PDF

IMG_5750_resize

            เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการอบรมระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม สื่อการเรียนการสอน SMARTTECH เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวม ๓ วัน

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำทางการศึกษา วิชาชีพ งานวิจัยและบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติได้อย่างสมดุลยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายและผลผลิตของบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (Hands-on) เป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ (Professional) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานสร้างความรู้แก่คณาจารย์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

                พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตในการก้าวสู่ประชาคมอาเซีย ต้องใช้เครื่องมือและฝึกทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและการค้าเสรีของภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวปิดท้าย

IMG_5744_resize

IMG_5745_resize

IMG_5747_resize

IMG_5748_resize

IMG_5749_resize

IMG_5751_resize

IMG_5755_resize

IMG_5756_resize

IMG_5757_resize

IMG_5758_resize

IMG_5760_resize

IMG_5761_resize

IMG_5762_resize

IMG_5764_resize

IMG_5775_resize

IMG_5776_resize

IMG_5777_resize

IMG_5778_resize

IMG_5779_resize

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549