ข่าวเด่นวันนี้

มทร. ล้านนา ลำปาง เผยผลการประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2014 พร้อมชื่นชมนักศึกษา มากด้วยความรู้ความสา

News image

                เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัด ...

มทร. ล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที”

News image

             นายกสโมสรนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที”ณ อาคารอเนกประสงค์ วันพฤหัสบดีที่ ...

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือสมาคมศิษย์เก่า จัดงานกีฬาแม่วังเกมส์ ครั้งที่ ๑

News image

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ...

ราชมงคลลำปางร่วมกับ ม.พะเยา เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว

News image

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดศูนย์สอบสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 12 ...

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ราชมงคลลำปาง ร่วมสาธิตการทำขนมกลีบลำดวนและสาธิตงานใบตองประดิษฐ์แบบ

News image

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการสาธิตการทำขนมกลีบลำดวนแบบ Easy ...

ราชมงคลลำปาง รับ 4 รางวัล ประกวดแอนนิเมชั่น MMAC2014 ระดับอุดมศึกษา

News image

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ๒๕ ก.ย. ๕๗ น

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่า ทุกท่าน ...

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรม งาน ““ราชมงคลร่วมใจ สวมใส่หมวกนิรภัย ปลอดภัย 100%”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กองการศึกษาขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ราชมงคลร่วมใจ สวมใส่หมวกนิรภัย ปลอดภัย 100%” ...

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมตอบปัญหาในโคร

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมตอบปัญหาในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 33  ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ขยายเวลารับใบสมัครและเค้าโครงผลงาน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเวียน

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ขยายเวลารับใบสมัครและเค้าโครงผลงาน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเวียนเรื่อง “อาเซียน..แตกต่าง อย่างกลมกลืน”  จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 ...

บริษัท คิวบ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 2014 CUBE

ฝ่ายพัฒนาศิลปินของ บริษัท คิวบ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ขอประชาสัมพันธ์โครงการ คัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง ...

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต            ภาคภาษาอังกฤษ ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ล้านนา ลำปาง จัดอบรม SMARTTECH เพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และบุคลากร ใช้เวลาอบรม ๓ วัน

  • PDF

IMG_5750_resize

            เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการอบรมระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม สื่อการเรียนการสอน SMARTTECH เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวม ๓ วัน

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำทางการศึกษา วิชาชีพ งานวิจัยและบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติได้อย่างสมดุลยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายและผลผลิตของบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (Hands-on) เป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ (Professional) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานสร้างความรู้แก่คณาจารย์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

                พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตในการก้าวสู่ประชาคมอาเซีย ต้องใช้เครื่องมือและฝึกทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและการค้าเสรีของภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวปิดท้าย

IMG_5744_resize

IMG_5745_resize

IMG_5747_resize

IMG_5748_resize

IMG_5749_resize

IMG_5751_resize

IMG_5755_resize

IMG_5756_resize

IMG_5757_resize

IMG_5758_resize

IMG_5760_resize

IMG_5761_resize

IMG_5762_resize

IMG_5764_resize

IMG_5775_resize

IMG_5776_resize

IMG_5777_resize

IMG_5778_resize

IMG_5779_resize

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549