ข่าวเด่นวันนี้

ปลาบปลื้ม! ผลงาน “ข้าวสามสุข” ม.ราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

News image

              นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมกราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขันโครงการ ...

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่ ผลตอบรับดีเกินคาด

News image

                        เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย ไชยเสนา อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ ...

บริหารธุรกิจฯ ราชมงคลลำปางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เผยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในรายวิชาก

News image

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในรายวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 2 ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องเรียน ...

ราชมงคลลำปางร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมฯ

News image

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ...

นักศึกษาราชมงคลลำปางเก็บตัวฝึกซ้อมด้านภาษาและการเขียนแบบ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันฝีมือแรงงาน

News image

นายสุรพงษ์  ดวงสีลา  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง  เข้ารับการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน  ครั้งที่  10  ณ ...

มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่สัมมนาเพื่อการพัฒนาสับปะรดอย่างยั่งยืน โดยมี ผบ.มทบ.๓๒

News image

             เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยรองศาสตราจารย์วิรัตน์ คำดี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับบัณฑิตศึกษา  โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15  กันยายน 2557  ...

ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต

ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต  ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  วันที่ 27 สิงหาคม  2557  ตั้งแต่เวลา ...

บริษัท โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ลำปาง) จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล ในงานตามโครงก

บริษัท โตโยต้า  นอร์ทเทิร์น (ลำปาง) จำกัด  ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล ในงานตามโครงการ “โตโยต้าขับเคลื่อนความสุข”  ...

สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศ

สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ  บริษัท  ซีพี  ออลล์  จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน ...

บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวยเชียงใหม่ 2014

บริษัท  พีเพิลมีเดีย จำกัด  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวยเชียงใหม่ 2014       ...

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในวันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ล้านนา ลำปาง จัดอบรม SMARTTECH เพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และบุคลากร ใช้เวลาอบรม ๓ วัน

  • PDF

IMG_5750_resize

            เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการอบรมระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม สื่อการเรียนการสอน SMARTTECH เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสื่อการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวม ๓ วัน

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ อินทร์นารี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำทางการศึกษา วิชาชีพ งานวิจัยและบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติได้อย่างสมดุลยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายและผลผลิตของบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (Hands-on) เป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ (Professional) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานสร้างความรู้แก่คณาจารย์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

                พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตในการก้าวสู่ประชาคมอาเซีย ต้องใช้เครื่องมือและฝึกทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและการค้าเสรีของภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวปิดท้าย

IMG_5744_resize

IMG_5745_resize

IMG_5747_resize

IMG_5748_resize

IMG_5749_resize

IMG_5751_resize

IMG_5755_resize

IMG_5756_resize

IMG_5757_resize

IMG_5758_resize

IMG_5760_resize

IMG_5761_resize

IMG_5762_resize

IMG_5764_resize

IMG_5775_resize

IMG_5776_resize

IMG_5777_resize

IMG_5778_resize

IMG_5779_resize

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamanga University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549