ศูนย์วัฒนธรรม เปิดเผยรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ มารยาทไทย นางในวรรณคดี การทำอาหารไทย๔ ภาค และประกวดจัดบอร์ดวันภาษาไทย

  • PDF

 

                อาจารย์นิตยา เอกบาง หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยรายชื่อผู้เข้าประกวดแข่งขันเนื่องในงานวันภาษาไทย จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีการแข่งขันการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ประกวดมารยาทไทย ประกวดนางในวรรณคดี การทำอาหารไทย ๔ ภาค และการประกวดจัดบอร์ดวันภาษาไทย ผลปรากฏดังนี้

                การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมด้านภาษาไทยกับการเปลี่ยนแปลง”

รางวัลชนะเลิศ                    ได้แก่ นางสาวสุพิชชา ชุมภูสืบ สาขาการบัญชี

รองชนะเลิศอันดับ ๑         ได้แก่ นางสาวสาวิตตรี เชี่ยวชุพันธ์ สาขาสารสนเทศ

รองชนะเลิศอันดับ ๒        ได้แก่ นายไพฑูรย์  ครูไชย สาขาพืชศาสตร์

 

                การประกวดมารยาทไทย

รางวัลชนะเลิศ                    ได้แก่ นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และประมง

รองชนะเลิศอันดับ ๑         ได้แก่ นักศึกษาสาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

รองชนะเลิศอันดับ ๒        ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนักศึกษาสารสนเทศ

 

                การประกวดการแต่งกายนางในวรรณคดี

รางวัลชนะเลิศ                    นางทมยันตี ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ งามสม นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รองชนะเลิศอันดับ๑         นางบุษบา ได้แก่ นางสาวธนัญดา บัวระวงศ์ นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ๒        พระเพื่อน พระแพง ได้แก่ นางสาวพิมลดา ฟั่นมณีวรรณ์ และนางสาววิกานดา ชะนะเมืองชุม สาขาการจัดการ

รางวัลชมเชย                    พระอภัยมณี และนางผีเสื้อสมุทร ได้แก่ นายสุกฤษณ์  เขื่อนแก้ว และนางสาวปริษา เจตนะเสน สาขาการจัดการ และนางสีดา ได้แก่ ศิรชัช คำธารา สาขาการท่องเที่ยว

การประกวดเรื่องเล่าจากวรรณคดี

รางวัลชนะเลิศ                    ได้แก่ การแสดงเรื่องเล่าจากวรรณคดี เรื่องขุนช้างขุนแผน

รองชนะเลิศอันดับ ๑         ได้แก่ การแสดงเรื่องเล่าจากวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี

รองชนะเลิศอันดับ ๒        ได้แก่ การแสดงเรื่องเล่าจากวรรณคดี เรื่องกากี และเรื่องพระสุธนมโนราห์

 

                อาจารย์นิตยา เอกบาง หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานวันภาษาไทยดังกล่าว ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่คงความเป็นเอกราช มีชาติมีภาษาไทยเป็นของเราเอง แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ในการนำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา พร้อมกับเยาวชนและวัยรุ่นไทย ได้คิดคำสรรหาคำแสลง เพื่อให้ดูเท่ เก๋ ทำให้ภาษาไทยในอดีตถูกลบเลือนและเริ่มจางหายไป

                ทั้งนี้ วันภาษาไทย สืบเนื่องมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยื่นเรื่องเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานและร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิของชุมนุมภาษาไทย ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ นับแต่นั้นเป็นต้นมา วันภาษาไทย จึงได้กำหนดขึ้นในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เป็นต้นมา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมกล่าวปิดท้าย

IMG_6297_resize

IMG_6128_resize

IMG_6129_resize

IMG_6132_resize

IMG_6135_resize

IMG_6139_resize

IMG_6142_resize

IMG_6148_resize

IMG_6157_resize

IMG_6166_resize

IMG_6178_resize

IMG_6170_resize

IMG_6184_resize

IMG_6186_resize

IMG_6186_resize

IMG_6188_resize

IMG_6194_resize

IMG_6204_resize

IMG_6206_resize

IMG_6208_resize

IMG_6210_resize

IMG_6224_resize

IMG_6225_resize

IMG_6226_resize

IMG_6230_resize

IMG_6231_resize

IMG_6232_resize

IMG_6233_resize

IMG_6239_resize

IMG_6260_resize

IMG_6265_resize

IMG_6269_resize

IMG_6271_resize

IMG_6273_resize

IMG_6274_resize

IMG_6275_resize

IMG_6278_resize

IMG_6288_resize

IMG_6299_resize

IMG_6300_resize

IMG_6301_resize

IMG_6302_resize

IMG_6303_resize

IMG_6304_resize

IMG_6305_resize

IMG_6306_resize

IMG_6307_resize

IMG_6309_resize

IMG_6315_resize

IMG_6320_resize

IMG_6327_resize

IMG_6330_resize

IMG_6331_resize

IMG_6346_resize

IMG_6349_resize

IMG_6353_resize

IMG_6356_resize

IMG_6357_resize

IMG_6373_resize

IMG_6378_resize

IMG_6388_resize

IMG_6427_resize

IMG_6432_resize

IMG_6434_resize

IMG_6436_resize

IMG_6442_resize

IMG_6447_resize

IMG_6449_resize 

 

               

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 15:33 น.

You are here ข่าวเด่น ศูนย์วัฒนธรรม เปิดเผยรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ มารยาทไทย นางในวรรณคดี การทำอาหารไทย๔ ภาค และประกวดจัดบอร์ดวันภาษาไทย
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549