ประกาศรับสมัครงาน (ด่วน!)

  • PDF

ประกาศรับสมัครงาน   (ด่วน!)

สาขาสัตวศาสตร์/พืชศาสตร์ อย่างละ 1 อัตรา

-          สามารถดูแลการปลูกหญ้า เลี้ยงสัตว์ การพยาบาลสัตว์

-          มีที่พัก รถบริการ เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

หลักฐาน

-          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-          สำเนาทะเบียนบ้าน

-          ใบรับรองผลการเรียน

-          จดหมายแนะนำตัว โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ผู้สนใจติดต่อคุณ เชาวยุทธ   081-8852274  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 มกราคม 2012 เวลา 16:36 น.

You are here ข่าวสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน (ด่วน!)
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549