แจ้งกำหนดการปฏิบัติงานของกรรมการสอบ V-NET สนามสอบ มทร.ล้านนา ลำปาง

  • PDF

เวลา 06.45 น. หัวหน้าตึกรับกล่องแบบทอสอบ กระดาษคำตอบ สทศ.2 และ V-NET จากหัวหน้าสนามสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ อาคารอเนกประสงค์

เวลา 07.15 น. กรรมการกลางรับซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคำตอบ สทศ.2 และ V-NET 1 จากหัวหน้าตึก ณ อาคารอเนกประสงค์

เวลา 07.45 น. กรรมการคุมสอบ (2ท่าน) รับซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคำตอบ และ สทศ.2 จากกรรมการกลาง ณ อาคารอเนกประสงค์

ทั้งนี้ขอความร่วมมือคณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กำหนด

vnetqhq1111_resize

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:24 น.

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการปฏิบัติงานของกรรมการสอบ V-NET สนามสอบ มทร.ล้านนา ลำปาง
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549