โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

นศ.รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดการทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”
ศุกร์ 22 กันยายน 2560

นศ.รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดการทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”          วันที่ 21 ก.ย.60 นักศึกษารายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง โดยการนำของ ดร.ผจงจิตร์ ติ๊บประสอน อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางจัดโครงการ “การจัดการทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”         กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการทำความสะอ... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้า
จันทร์ 18 กันยายน 2560

          15 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการผลิตไฟฟ้าและส่งกำลังไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาการเรียรรู้ของนักศึกษาและคณาจารย์ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม KM คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM EDUCATION
จันทร์ 18 กันยายน 2560

          16 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม KM โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM EDUCATION ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์  รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานในพิธีเปิด มีครูสถานศึกษาเครือข่ายร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน ... >> อ่านต่อ


วทก.มทร.ล้านนา จัดโครงการ Ubiquitous Learning นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ศุกร์ 15 กันยายน 2560

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ubiquitous Learning  พัฒนาครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แก่คณาจารย์จำนวน 25 คน โดยฝึกการใช้งาน PollEverywhere, Kahoot, Socrative, Plickers และ Google Forms ณ ห้องบานเย็น อาคารพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2560  โดยมีอาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม... >> อ่านต่อ


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) ผู้ผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มดอยคำ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560  ... >> อ่านต่อ


สาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ คุยเพลินๆ กับวัยรุ่นสร้างตัว
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

          13 กันยายน 2560 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง คุยเพลินๆกับวัยรุ่นสร้างตัว ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีอาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางบริจาคโลหิต 30,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาด และรพ.มะเร็งลำปาง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

มทร.ล้านนา ลำปางบริจาคโลหิต 30,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาด และรพ.มะเร็งลำปาง        วันที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 09.00-12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ รพ.มะเร็งลำปาง ได้มาให้บริการบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสนใจร่วมบริจาคโลหิต กว่า 120 ราย ได้รับโลหิต 75 ราย รวมโลหิตที่ได้กว่า 30,000 ซีซี        สำหรับโลหิตที่ได้ดังกล่าว จะนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยต่าง ๆ ณ โรง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางร่วมออกบูธนิทรรศการ “เวียงตาลสาระนิทัศน์
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมออกบูธนิทรรศการ “เวียงตาลสาระนิทัศน์” ครั้งที่ 13           วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ในงานจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมท้องถิ่น "เวียงตาลสาระนิทัศน์" ครั้งที่ 13 โอกาสนี้ นายฐิติกร แก้วปันกูล ผอ.โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้กับ มทร.ล้านนา ลำปาง แทนคำขอบคุณที่มหาวิทยาลัยจัดบูธแนะแนวฯ ร่วมภายในงาน โดยมีคุณ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตามแนวโครงการพระราชดำริฯ
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

          หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมตามแนวโครงการพระราชดำริฯ            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกษตรตามแนวโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ม่อนแจ่ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และพิพิ... >> อ่านต่อ


รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา จัดผลงานแสดงต้นแบบของนักศึกษารอบที่สอง
อังคาร 12 กันยายน 2560

รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา จัดผลงานแสดงต้นแบบของนักศึกษารอบที่สอง        เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำองค์ความรู้ที่เปิดสอนรายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (Process of Thinking and Problem Solving) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรายวิชาที่บูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 747